Γλέντι από τον David Fuster στο Facebook : ANTE ΓΕΙΑ!!! (Photo)

Με ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ χάρηκε την νίκη ο Φουστέραρος!!!

Δείτε το postarisma του στο Facebook:

https://www.facebook.com/DavidFusterOfficialPage/posts/2326447534121817?__xts__[0]=68.ARBi295Et57OlQ_RSYqZCMVskgHJglxhpwxwEKsnQW8kqBUk8PLY4RuBdP4EsRd3G638HoMCimH2ZzF0pItz5FagPuq2MF5PQLiJ2fg_geMPp2UFOsptqrfriJjgwTLZOo0tp-5yCi2E2LYGZT_5H4CgGxM51vs0aIiXWjkzjQojXjdxkBQ-hwdvwNEeMbqDGYKGo99wVtjLkn52TxJTtckUVAtykuZ5qSNNdYsh7h75y7BNH5Kh9fKuNQpxd9YxTdZihQQzJQjQ5-KkfwsgMcofFtNW-rHJ1c91Es-PM81epctrBtqnP8GK32UlBEmlkVd7L7xxxHlaVCUBeY4j2w&__tn__=-R

Share and Enjoy !

0Shares
0 0