Διαβάστε στην Redvoice!!! Το δικό μας Νυχτο-σέλιδο !!! (Pic)

Μετά από αρκετά χρόνια η Redvoice επέστρεψε !!!