Παράνομοι κι ωραίοι!!!

Το Buzzfeed έκανε ένα αφιέρωμα στους όμορφους συλληφθέντες των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως αναφέρει, είναι οι πιο γοητευτικοί εγκληματίες.

Οι συγκεκριμένοι παρέκκλιναν από τους νόμους και εκδήλωσαν παραβατική συμπεριφορά.

1 2   3 4  56 7 8