Εξελέγη το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά

Εξελέγη το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά

Το προεδρείο, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι εκπρόσωποι  για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής στο Δήμο Πειραιά

3A408D78F310B67CA68792BBB1375B74

Την πρώτη συνεδρίαση πραγματοποίησε  το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά  όπου εξελέγη το προεδρείο, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι εκπρόσωποι  για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής στο Δήμο Πειραιά.
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών είναι τα εξής:
 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά: Γεώργιος Δαβάκης.
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά: Πασχαλίνα Καλαγιά-Καραμαλάκου.
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά: Νικόλαος Αγγελόπουλος.
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Τακτικά Μέλη
Αλέξανδρος Αργουδέλης
Σταύρος Ελληνιάδης
Αντώνης Καλογερόγιαννης
Παναγιώτης Καλογερόγιαννης
Νικόλαος Καρβουνάς
Αναστάσιος Κάρλες
Εμμανουήλ Μαυριδάκης
Σταυρούλα Μελά
Δημήτριος Παρασκευόπουλος
Χαράλαμπος Τουμπέκης
 
Αναπληρωματικά Μέλη
Ανδρέας Βεντούρης
Ιωσήφ Βουράκης
Νικόλαος Μαντούβαλος
Ευαγγελία Σαρρή-Γώγου
Μαρία Σταθάκη
Αναστασία Χαλικιά
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Τακτικά Μέλη
Σταυρούλα Αντωνάκου
Γιώργος Βοϊδονικόλας
Σταύρος Βοϊδονικόλας
Χρήστος Βουγιουκλάκης
Κυριακή Λαουλάκου
Ηλίας Σαλπέας
Νικόλαος Καλαμακιώτης
Κυριάκος Σιγαλάκος
Μαρία Σταθάκη
Αναστασία Χαλικιά
Αναπληρωματικά Μέλη
 
Σταύρος Ελληνιάδης
Χαραλαμπία Ζηλάκου
Ιωάννης Μαστρονικόλας
Σταυρούλα Μελά
Παναγιώτης Ρέππας
Χρήστος Σδρένιας
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ε.Δ.Α.
 
Παναγιώτης Αβραμίδης
Στυλιανός Γαϊτανάρος
Γεώργιος Δαβάκης
Ιωάννης Μελάς
Κυριακή Λαουλάκου
Χαραλαμπία Ζηλάκου
Νικόλαος Αγγελόπουλος
Γιώργος Βοϊδονικόλας
Αναστάσιος Κάρλες
Ελπίδα Παντελάκη