Χρόνια Πολλά Ελλάδα!!!

Χρόνια Πολλά Ελλάδα

Δείτε την εκπομπή μας

Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά σε όλους τους Ελληνες απανταχού της γής

Το μήνυμα της επανάστασης του 1821 παραμένει πάντοτε επίκαιρο και διαχρονικό, καθώς τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς κόπο και αγώνες και τίποτα δεν σου χαρίζεται.
Χρόνια Πολλά Ελλάδα
Πάντοτε Ελεύθερη.