Προσλήψεις: Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους

Προσλήψεις: Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους

Νέο πρόγραμμα με προσλήψεις τουλάχιστον 10.000 ανέργων αναμένεται να ανακοινώσει το προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

oaed

Η νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ θα αφορά ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών και η απασχόληση τους θα διαρκέσει δώδεκα μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Στον διαγωνισμό θα δοθεί έμφαση στη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και άνεργων γυναικών, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κληθούν από τον ΟΑΕΔ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν, αλλά και όσοι δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους, ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία, καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.

  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο).
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  • Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί άνεργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0