Θυμάστε τη Gisele με το “Zeppelin” που “φούσκωνε”??? Τα πέταξε… και αυτή!!!

Θυμάστε τη Gisele με το “Zeppelin” που φούσκωνε??? Τα πέταξε… και αυτή!!!

Gisele1Gisele2Gisele3Gisele4Gisele5Gisele6Gisele7Gisele8Gisele9Gisele11Gisele10