Τα έσοδα και τα κέρδη της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η Direction Business Reports επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στα 92 εκ. ευρώ τα έσοδα την περσινή περίοδο. Διαβάστε πόσα ήταν τα έξοδα αλλά και τα κέρδη.

olumpiakos-sima-logotupo-podosfairo

Τα στοιχεία που θα διαβάστε πιο κάτω (από το businessnews.gr), αφορούν την περίοδο 1/7/2013 μέχρι και τις 30/6/2014. Δηλαδή με λίγα λόγια φορά την περσινή αγωνιστική σεζόν.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν έσοδα 92.15 εκ. ευρώ και έξοδα 77.99 εκ. ευρώ. Ας τα δούμε αναλυτικά.

Έσοδα: 92,15 εκατ. ευρώ (+47,30% σε σχέση με το 2012/2013).

Έξοδα: 77,99 εκατ. ευρώ (+51,97% σε σχέση με το 2012/2013) εκ των οποίων τα 70,51 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος και τα 7,48 εκατ. ευρώ έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Λειτουργικό Αποτέλεσμα: 14,16 εκατ. ευρώ (+25,95% σε σχέση με το 2012/2013).

Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ Φόρων 7,83  εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας  εκπληκτική αύξηση  κατά 11.371% ! σε σχέση με το 2012/2013.

Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημιές εις Νέον -58,30 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 9,86% σε σχέση με το 2012/2013.

Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών (Αξία Κτήσεως): 67,02 εκατ. ευρώ (+37,10% σε σχέση με το 2012/2013).

Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών (Αναπόσβεστη Αξία): 38,47 εκατ. ευρώ (+43,01% σε σχέση με το 2012/2013).

Μετοχικό Κεφάλαιο: 54,43 εκατ. ευρώ (0,00% σε σχέση με το 2012/2013).

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 9,79 εκατ. ευρώ (+186,61% σε σχέση με το 2012/2013).

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 19,15 εκατ. ευρώ (-10,09% σε σχέση με το 2012/2013).

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 49,98 εκατ. ευρώ (+59,15% σε σχέση με το 2012/2013).

Σύνολο Υποχρεώσεων: 69,13 εκατ. ευρώ (+31,16% σε σχέση με το 2012/2013).

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2014 (34η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2013 έως 30/06/2014) υπογράφουν οι:  Δημήτριος Β. Αγραφιώτης: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Ε. Βρέντζος: Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Κ. Λόντος: Οικονομικός Διευθυντής, Κυριάκος Ι. Μικές: Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

πηγή: Sport24

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0