ΠΑΕ Ολυμπιακός: Έσοδα 82,46 εκατ. ευρώ και επιστροφή στην κερδοφορία το 2019/2020

Έσοδα 82,46 εκατ. ευρώ και επιστροφή στην κερδοφορία το 2019/2020

Δείτε την εκπομπή μας :

Το www.businessnews.gr παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση (01/07/2019 έως 30/06/2020).
Η Direction Business Reports επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αποκλειστικά για το www.businessnews.gr, για την οικονομική χρήση 2019/2020 (01/07/2019 έως 30/06/2020), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2018/2019 (01/07/2018 έως 30/06/2019), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Συνοπτικά, από τη σύγκριση προκύπτουν τα παρακάτω:

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2019/2020 vs 2018/2019:

Έσοδα: 82,46 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2019/2020
(01/07/2019 έως 30/06/2020) καταγράφοντας άνοδο κατά 35,08% σε σχέση με το 2018/2019 (01/07/2018 έως 30/06/2019). Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε ποσό αξίας 21,41 εκατ. ευρώ. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση που είχε η εταιρεία από τα έσοδα της από την UEFA, καθώς η ομάδα συμμετείχε στο UEFA Champions Leaque κατά την περίοδο

01/07/2019 έως 30/06/2020.

Αναλυτικότερα:

Α) Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν την τρέχουσα χρήση σε

59,15 εκατ. ευρώ έναντι 37,96 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,82%. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων τη φετινή περίοδο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ομάδα συμμετείχε στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης UEFA Champions Leaque, τα έσοδα της οποίας είναι πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της διοργάνωσης UEFA Europa Leaque στην οποία συμμετείχε η ομάδα κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (01/07/2018 έως 30/06/2019). Η εταιρεία είχε έσοδα από την UEFA για το 2019/2020 ύψους 36,54 εκατ. ευρώ έναντι 12,40 εκατ. ευρώ το 2018/2019 (η αύξηση ανέρχεται στο 194,60% και σε αξία στα 24,13 εκατ. ευρώ). Επίσης, η ισχυροποίηση της συνεργασίας με αξιόπιστους και ισχυρούς χορηγούς, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των χαμηλών τιμών των εισιτηρίων διαρκείας και των απλών εισιτηρίων προκειμένου να είναι προσιτά στο σύνολο των φιλάθλων της ομάδας, διατήρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Β) Τα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών/λύσεις συμβολαίων ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση σε 23,30εκατ. ευρώ έναντι 23,08 εκατ. ευρώ την χρήση

2018/2019 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 1%.

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας κατέληξαν σε κέρδη προ φόρων ύψους 6,57 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιά προ φόρων ύψους 5,77 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 01/07/2018 έως 30/06/2019.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης παρουσίασαν κέρδη 2,73 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης κάτι που οφείλεται κυρίως στη προαναφερθείσα αύξηση των εσόδων από τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς και από την αύξηση των κερδών από διάθεση ποδοσφαιριστών.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ανήλθε σε 8.485.195 ευρώ και αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ανέρχονταν σε 5.714.667 ευρώ και οφείλεται στο κερδοφόρο αποτέλεσμα της περιόδου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 30/06/2020 ανέρχεται στα 5.397.975 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.357.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ η καθεμιά.
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σύμφωνα με το υπό σημερινή ημερομηνία μετοχολόγιο, έχει ως ακολούθως:
ABISSO HOLDINGS LTD: 69,57% (11.380.250 μετοχές)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: 13,48% (2.204.713 μετοχές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 10% (1.635.753 μετοχές)

ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ: 6,95% (1.136.784 μετοχές)

Προοπτικές 2020/2021

Η κρίση της πανδημίας Covid-19 αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2020/2021, καθώς όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς παρουσία φιλάθλων (απώλεια εσόδων από εισιτήρια).

Το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμμετέχει τη φετινή χρονιά ξανά στους ομίλους του UEFA Champions League, θα επαναφέρει την πορεία των εσόδων για την χρήση 01/07/2020 έως 30/06/2021 στα γνωστά επίπεδα για την Εταιρεία. Επίσης, τα προσδοκώμενα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την Καθαρή Θέση της Εταιρείας.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την εταιρεία ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και όχι τον όμιλο.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0