No. 4 : Kim Kardashian

Kim-Kardashian-height-and-weight-2013 Kim-Kardashian-4